Kozmetički uređaji

Osnovne kozmetičkih uređaja: U ponudi imamo aparate s frakcioniranom radiofrekvencijom koja predstavlja najnoviju tehnologiju nastanka radiofrekvencijskih valova za neinvazivnu, sigurniju i učinkovitiju terapiju bez boli i trajnih oštećenja kože. Uređaji za galvanski tok, koji omogućuju prolaz pozitivnih tj. negativno nabijenih kozmetičko učinkovitih sastojke kroz kožu.

To Top