Parafinske kupke i parafin

Parafinske kupke i parafin. Grijači za parafin mogu biti analogni ili digitalni, a različite su i veličine.

Podižem...