Vosak u granulama i diskovima

Vosak u granulama i diskovima prikladan je za depilaciju pomoću depilacijskih traka ili bez. Vosak se topi u posebnim grijačima za vosak, a grijače možete naći u rubrici "Grijači za voskove i parafine".

 

Podižem...